Raude epler på frukttre.  Foto: Skarv Studio

Regionalt kulturfond Hardanger 2024

Ny utlysing av regionalt kulturfond Hardanger.

Midlane er meint å stimulera til kulturutvikling i Hardanger.

Nye tiltak og prosjektutvikling vert prioritert. Tiltak må femna om fleire kommunar.

Søknad skal sendast til Hardangerrådet på post@hardangerraadet.no.

Frist er 15.06.2024

Ikkje søknadsskjema. Krav til søknad finn du på nettsida Hardanger.com