C.1.2 Privat forslag til detaljregulering, eller endring av gjeldande reguleringsplan (plbl §§ 12-3 og 12-11)