Flaum

Naturskader og erstatning

Det finst to ulike ordningar for erstatning eller støtte etter naturskade på bygningar, anlegg og areal.