Pressemelding “NVE-rapport aktsomhetssone i Sørfjorden”