Tilbod om oppfriskningsdose koronavaksine for aldersgruppa 75 år og eldre

Anbefaling om 5. dose koronavaksine til deg over 75 år