Oppvekstplan-13

Har du sett hamnespy?

Hamnespy er ein framand art som legg seg som store teppe på havbotn, og fortrengjer andre artar. Hamnespy kan få alvorlege konsekvensar for norske kystområde og marine næringar.

Sjekk båt og utstyr jamleg

  • Botnsmør båten: Båtar og utstyr som har vore vinterlagra på land er trygge. For å hindre begroing av hamnespy anbefaler vi å botnsmørje båten med anti-fouling maling før du set den ut.
  • Fjern hamnespy: Båtar og utstyr som har ligge i sjøen i vinter, og båtar og utstyr med hamnespy, bør du behandle på ei av følgjande måtar:
    • set båt og/eller utstyr på land i ei veke
    • heis opp og spyl, eller skrap i botnen av båt og/eller utstyr. Sørg for at begroing og spyle-vatn ikkje renn ut i sjøen.
    • plasser utstyr med begroing i ferskvatn i minst 6 timar

 

Kva gjer du?

Hamnespy er ein framand art som legg seg som store teppe på havbotnen, og fortrengjer andre artar. Hamnespy kan få alvorlege konsekvensar for norske kystområde og marine næringar.

Les meir om korleis du kan hindre at hamnespy spreiar seg og korleis du melde frå funn på miljodirektoratet.no.

 

Plakater til oppslag i båthamner:

img-fluid portrait