Brøyting

Vi har ein klar målsetting om at vegar, gater, gang-/sykkelstiar skal vera godt framkommelege også vinterstid, men ber publikum ha forståing for at brøytemannskapa ikkje nødvendigvis kan vera alle stader samtidig. Som trafikant har ein og sjølv eit ansvar etter vegtrafikklova om å sko seg etter forholda.

Spørsmål om brøyting

Ullensvang kommune har for dei fleste område avtale med private om brøyting, med unntak av Odda.

Vi ber om at ansvarleg person for aktuelt område vert kontakta direkte ved spørsmål. Kontaktinformasjon finn du i lista nedst på sida; alle vegnamn er ikkje med på lista, berre område.

For Odda er det vakttelefon brøyting som skal nyttast ved spørsmål.

Brøyting av kommunale vegar settast normalt ikkje i verk før det er 8-10 cm snø. Vegane skal vera farbare for mjuke trafikantar som er skodde for vinterføre og normalt vinterutstyrte personbilar, og ved særleg vanskelege kjøreforhold kan brøyting ved mindre snømengder verta nødvendig.

Normalt vert det ikkje utført brøyting mellom kl. 23.00 og 03.30. Vegane skal likevel vera gjennombrøytte før morgontrafikken set inn, og ved store snøfall kan difor nattbrøyting verta nødvendig.

Statens vegvesen har ansvar for europa- og riksvegane. Fylkeskommunene har ansvar for fylkesvegane, og kommunen har ansvar for dei kommunale vegane.

For å hjelpa brøytebilen fram, er det viktig at bilar vert parkert på privat grunn i størst mogleg grad. Dette er svært viktig i bustadområde med smale vegar.

Om vinteren må du som går og køyrer rekne med dårlegare veg- og føretilhøve. Det er du som førar/eigar av bilen som har ansvar for at bilen er forsvarleg skodd for vinterføre der du ferdast!

Generelle henvendingar

Vakttelefon - Brøyting

97 55 86 29

 

 

Vintervedlikehald – Område | Kontaktperson

Rode nr.Område TelefonAnsvar 2022-2023
Rode nr.1Område KinsarvikTelefon905 91 495Ansvar 2022-2023Anders Auganes
Rode nr.1Område KinsarvikTelefon917 39 864Ansvar 2022-2023Magnar Instanes AS
Rode nr.2Område LofthusTelefon908 59 536Ansvar 2022-2023Jan-Kjetil Vikane
Rode nr.3Område BørvevegenTelefon905 35 738Ansvar 2022-2023Jan-Harald Alpen (Alpen gard)
Rode nr.4Område Brattespe og EspevegenTelefon466 69 275Ansvar 2022-2023Marius Opedal
Rode nr.5Område Flisabakken, Sekse, Segelgjerd, HovlandTelefon920 62 037Ansvar 2022-2023Brandt Aga knuseservice AS
Rode nr.6Område Bleievegen og NåvegenTelefon971 58 984Ansvar 2022-2023Oddgeir Kvestad
Rode nr.7Område Aga og RogdavegenTelefon904 06 072Ansvar 2022-2023Kristian Åkre
Rode nr.8Område Velure-Grimo. Hauso Skule. TronesvegenTelefon957 84 760Ansvar 2022-2023Sverre Haustveit
Rode nr.9Område Utne, Løbakkevegen og HesthammarTelefon911 31 899Ansvar 2022-2023Kristian Terjesen
Rode nr.9Område Utne, Løbakkevegen og HesthammarTelefon916 65 638Ansvar 2022-2023Olav Utne
Rode nr.10Område HerandTelefon402 36 028Ansvar 2022-2023Eikjetunet Grøtt v/Terje Grøtt
Rode nr.11Område Svåsand/Sollesnes Telefon977 30 603Ansvar 2022-2023Jondal maskin og transport AS v/Sverre Ivar Træet
Rode nr.12Område Jondal nord for elvaTelefon952 29 389Ansvar 2022-2023Jo-Bjørnar Håvik
Rode nr.13Område Jondal sør for elva + Sætveithagen + Selsvik, Svåsand, SollesnesTelefon977 30 603Ansvar 2022-2023Jondal maskin og transport AS v/Sverre Ivar Træet
Rode nr.14Område Krossdalen (Byrkjeland, Eidesfossen, Molve og fyrste del av Fonnavegen)Telefon977 40 472Ansvar 2022-2023Gunnstein Baggegard
Rode nr.15Område Belsnes og TorsnesTelefon995 60 911 / 959 32 602Ansvar 2022-2023Torsnes Næringseigedom AS
Rode nr.16Område KysnesTelefon930 09 305Ansvar 2022-2023Reidar Hammer (Hammaren Hytter og Marina Reidar Hammer)
Rode nr.17Område Skare, Reinsnos og HengTelefon909 96 978Ansvar 2022-2023Tømrer Sigbjørn Strand AS
Rode nr.18 Område Løyning, SeljestadTelefon926 23 295Ansvar 2022-2023Oddvar Løyning (Røldal og Seljestad hytteservice AS)
Rode nr.19Område Røldal og HåraTelefon959 23 720Ansvar 2022-2023Røldal Bygdetjeneste AS; Kontaktperson Jarle Sandal
Rode nr.20Område SkjeggedalsvegenTelefon905 34 863Ansvar 2022-2023Brødr. Kråkevik AS v/Einar Kråkevik
Rode nr.21Område TyssedalTelefon918 60 544Ansvar 2022-2023Brødr. Kråkevik AS v/Marianne Sørdal