Brøyting

Vi har ein klar målsetting om at vegar, gater, gang-/sykkelstiar skal vera godt framkommelege også vinterstid, men ber publikum ha forståing for at brøytemannskapa ikkje nødvendigvis kan vera alle stader samtidig. Som trafikant har ein og sjølv eit ansvar etter vegtrafikklova om å sko seg etter forholda.

Spørsmål om brøyting

Ullensvang kommune har for dei fleste område avtale med private om brøyting, med unntak av Odda.

Vi ber om at ansvarleg person for aktuelt område vert kontakta direkte ved spørsmål. Kontaktinformasjon finn du i lista nedst på sida; alle vegnamn er ikkje med på lista, berre område.

For Odda er det vakttelefon brøyting som skal nyttast ved spørsmål.

Brøyting av kommunale vegar settast normalt ikkje i verk før det er 8-10 cm snø. Vegane skal vera farbare for mjuke trafikantar som er skodde for vinterføre og normalt vinterutstyrte personbilar, og ved særleg vanskelege kjøreforhold kan brøyting ved mindre snømengder verta nødvendig.

Normalt vert det ikkje utført brøyting mellom kl. 23.00 og 03.30. Vegane skal likevel vera gjennombrøytte før morgontrafikken set inn, og ved store snøfall kan difor nattbrøyting verta nødvendig.

Statens vegvesen har ansvar for europa- og riksvegane. Fylkeskommunene har ansvar for fylkesvegane, og kommunen har ansvar for dei kommunale vegane.

For å hjelpa brøytebilen fram, er det viktig at bilar vert parkert på privat grunn i størst mogleg grad. Dette er svært viktig i bustadområde med smale vegar.

Om vinteren må du som går og køyrer rekne med dårlegare veg- og føretilhøve. Det er du som førar/eigar av bilen som har ansvar for at bilen er forsvarleg skodd for vinterføre der du ferdast!

Generelle henvendingar

Vakttelefon - Brøyting

975 58 629

 

 

Brøyting – Område | Kontaktperson

Rode nr.Område TelefonAnsvar 2022-2023
Rode nr.1Område KinsarvikTelefon90591495Ansvar 2022-2023Anders Auganes
Rode nr.1Område KinsarvikTelefon91739864Ansvar 2022-2023Magnar Instanes AS
Rode nr.2Område LofthusTelefon90859536Ansvar 2022-2023Jan-Kjetil Vikane
Rode nr.3Område BørvevegenTelefon90535738Ansvar 2022-2023Jan-Harald Alpen (Alpen gard)
Rode nr.4Område Brattespe og EspevegenTelefon46669275Ansvar 2022-2023Marius Opedal (Silje Brattespe AS)
Rode nr.5Område Flisabakken, Sekse, Segelgjerd, HovlandTelefon92062037Ansvar 2022-2023Brandt Aga knuseservice AS
Rode nr.6Område Bleievegen og NåvegenTelefon97158984Ansvar 2022-2023Oddgeir Kvestad
Rode nr.7Område Aga og RogdavegenTelefon97581035Ansvar 2022-2023Hans Rogde
Rode nr.8Område Velure-Grimo. Hauso Skule. TronesvegenTelefon98131335Ansvar 2022-2023Sverre Haustveit
Rode nr.9Område Utne, Løbakkevegen og Hesthammar ved behovTelefon91131899Ansvar 2022-2023Kristian Terjesen
Rode nr.9Område Utne, Løbakkevegen og Hesthammar ved behovTelefon91665638Ansvar 2022-2023Olav Utne
Rode nr.10Område HerandTelefon98433227Ansvar 2022-2023Jon Steinar Skeie
Rode nr.11Område Svåsand/Sollesnes Telefon97730603Ansvar 2022-2023Jondal maskin og transport AS v/Sverre Ivar Træet
Rode nr.12Område Jondal nord for elvaTelefon95229389Ansvar 2022-2023Jo-Bjørnar Håvik
Rode nr.13Område Jondal sør for elva + Sætveithagen + Selsvik, Svåsand, SollesnesTelefon97730603Ansvar 2022-2023Jondal maskin og transport AS v/Sverre Ivar Træet
Rode nr.14Område Krossdalen (Byrkjeland, Eidesfossen, Molve og fyrste del av Fonnavegen)Telefon97740472Ansvar 2022-2023Gunnstein Baggegard
Rode nr.15Område Belsnes og TorsnesTelefon99560911 / 95932602Ansvar 2022-2023Torsnes Næringseigedom AS
Rode nr.16Område KysnesTelefon93009305Ansvar 2022-2023Reidar Hammer (Hammaren Hytter og Marina Reidar Hammer)
Rode nr.17Område Skare, Reinsnos og HengTelefon90996978Ansvar 2022-2023Tømrer Sigbjørn Strand AS
Rode nr.18 Område Løyning, SeljestadTelefon92623295Ansvar 2022-2023Oddvar Løyning (Røldal og Seljestad hytteservice AS)
Rode nr.19Område Røldal og HåraTelefon95923720Ansvar 2022-2023Røldal Bygdetjeneste AS; Kontaktperson Jarle Sandal
Rode nr.20Område SkjeggedalsvegenTelefon905 34 863Ansvar 2022-2023Brødr. Kråkevik AS v/Einar Kråkevik
Rode nr.21Område TyssedalTelefon918 60 544Ansvar 2022-2023Brødr. Kråkevik AS v/Marianne Sørdal