Velkomen til Noregs friluftshovudstad

Kor enn du er i vår kommune, er du nær ei stor oppleving i fri luft. Difor er Ullensvang Noregs friluftshovudstad.

Frå der du står no kan du sikkert skimte rammene:

  • frå fjord til fjell
  • frå nært til fjernt
  • frå temma kultur til vill natur
  • frå lågt til høgt
  • frå smått til stort

Brelandskapet innanfor Folgefonna Nasjonalpark

– med den dramatiske isen som er urgamal, men samstundes alltid i endring. I Ullensvang kommune finn du dei unike inngangane til nasjonalparken med dalar, elver og kulturlandskap. På breen kan du få kjensla av å gå på verdas tak, men også oppleva korleis vêr og forhold skifter på eit sekund.

 

Fruktdyrkar-landskapet

– som strekkjer seg på begge sider av Sørfjorden, og vidare mot Jondal. Dette fantastiske kulturlandskapet gjer det til ei heilt særprega oppleving å bevega seg, både horisontalt og vertikalt frå fjord til fjell. Her får ein det beste av den kultiverte naturen mot det beste av den ville naturen.

 

Fosselandskapet representerer

– både fundamentet for økonomi og utvikling gjennom kraftproduksjon, men mest av alt den dramatiske visuelle verdien som har bergteke besøkande i fleire hundre år.

 

Bilete av fonna i Folgefonna nasjonalpark. Bilete.

Kraftfulle kontrastar i det industrielle landskapet

– der mennesket har temma naturen til samfunnets vekst og utvikling. Å bevega seg i desse kontrastane gir heilt spesielle opplevingar, anten det skjer røyrlangs i Tyssedal, på tur ved arkitektteikna kraftstasjon og ved damanlegg i Røldal, eller på ein benk utanfor skalltaket på Smelteverkstomta.

 

Høgfjellsplatået Hardangervidda Nasjonalpark

– som varierer frå det ville og brutale landskapet dominert av stein og snø, til mjuke, frodige stølsdalane og vidstrakte fjåer. Som Nord-Europas største fjellplatå, gir dette både fastbuande og besøkande inngang til urørt natur, samt unikt dyre og planteliv.

 

Bilete av Kraftmuseet utover Sørfjorden. Foto.
img-fluid portrait