Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Unødig utrykning brann

Unødige alarmer på automatiske brannvarslingsanlegg som er tilknytta mot 110-sentralen kan det ilegges gebyr etter den til einkvar tid gjeldande sats, ref kontraktsvilkår for alarmteneste levert av 110-sentralen.

Unødig utrykning pr gong, kr 5 968,-