Spørsmålsteikn

Tildelingskontoret – ta kontakt ved spørsmål

Tildelingskontoret i Ullensvang kommune skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder, tenestebehov og bustad.

Kontakt oss

Har du spørsmål om tenester, søknad, klage ol. ta kontakt med oss!

Vi har telefontid måndag til fredag fra kl 12:00 – 14:00.

Kontakter

Tildelingskontoret

Opheimsgata 31

5750 Odda

tildelingskontor@ullensvang.kommune.no

53 65 47 16

 

Ta turen innom

Vi held til i Bygdarbøen 2 i Odda – du kan kome innom for ein samtale. Du gjera avtale før fysisk oppmøte.

Vi har parkeringsplass tilknytt tildelingskontoret, du kan be om parkeringsbevis hjå oss.