Leilighetsbygg

Samanslåing av eigedomar

Ved å slå saman fleire eigedomar til ein eigedom, får du ein meir oversiktleg struktur på eigedomen din.

Krav for at eigedomane kan slåast saman

  • Eigedomane må liggja i same kommune
  • Eigedomane må ha same heimelshavarar
  • Samanslåinga må oppfylla krav i matrikkellova § 18 og matrikkelforskrifta § 43 
  • Samanslåinga må ikkje føra til prioritetskollisjon mellom panthavarar

Skjema for krav om samanslåing av eigedomar 

 

Prisar

Det er gratis å slå saman eigedomar. Saka vert avslutta med utsending av nytt matrikkelbrev, og dette vert fakturert etter punkt E. Oppmåling.