Røldal pleie og omsorg

Heimesjukepleien, mob: 975 5 8 554
Pleie og omsorg, ved spørsmål – tlf: 53 65 48 40

Består av

  • Heimesjukepleie
  • Omsorgsleilighetar
  • Bufellesskap
  • Heimehjelp
  • Matombringing til heimane
  • Kafé tysdagar i samarbeid med frivillige
  • Samarbeid med Frisører og fotpleie
  • Legekontor som er ope 2 dagar i veka

 

Dersom du eller nokon av dine har behov for ei eller fleire av tenestene, eller har behov for å auka den tenesta de allerie har:

Kontakt oss

Røldal Pleie og omsorg

Besøk oss: Bygdaveien 44

5750 Røldal

53 65 48 40

Silje Elise Selsvik

Verksemdsleiar

silje.selsvik@ullensvang.kommune.no

907 88 626