Symjetrenar i basseng som blir spruta vatn på av elevar

Opningstider folkebading i Skare

Opningstidene følgjer skuleruta.

Skare symjebasseng – opningstider

Badestove: Herrer oddetalsveker og damer partalsveker
DagTidFor kven
DagTysdagTid16:50 - 17:50For kvenFamilie
DagTysdagTid18:00 - 19:00For kvenSkulebarn
DagTysdagTid19:00 - 20:00For kvenUngdom
DagTysdagTid20:00 - 21:00For kvenVaksne