Jente i badebasseng som får symjeopplæring av vaksen

Betaling

  • Laurdagsbading Jondal IL: Vipps 652152
  • Bading måndag og torsdag: Vipps 77652
  • Sesongkort: Vipps 776525

Frå 5. klasse kan born som er symjedyktige, gå åleine i symjehallen.

Yngre born må vera med ein vaksen (over 16 år) som heile tida held oppsyn med barnet.

I det store bassenget skal alle personar som ikkje kan symja, uansett alder, ha følge i vatnet av ein vaksen (over 16 år) som kan symja.

Mat og drikke er ikkje tillate i symjehallen.

Du har sjølv ansvaret for å ta vare på verdisakene dine.

Ikkje spring i bassengområdet.

Ein om gongen på stupebrettet.

Bruk av snus og tyggegummi er ikkje lov i symjehallen.

All bruk av mobiltelefon er forbode i symjehallen.

Vis omsyn til dei andre som badar.

Jondal symjehall – opningstider

Viktig: Møt i garderoben 15 minutt før klokka heil, slik at du får maksimal badetid, som er 45 minutt.
DagTidKven
DagMåndagTid16:00 - 16:45KvenSeniorbading
DagMåndagTid17:00 - 17:45 KvenFamiliebading og born f.o.m. 5. klasse
DagMåndagTid18:00 - 18:45 KvenVaksne (16 år +)
DagTorsdagTid16:00 - 16:45 KvenFamiliebading og born f.o.m. 5. klasse
DagTorsdagTid17:00 - 17:45KvenFamiliebading og born f.o.m. 5. klasse
DagTorsdagTid18:00 - 18:45 KvenVaksne (16 år +)
DagLaurdagTid14:00 - 14:45KvenFamiliebading (Jondal IL)
DagLaurdagTid15:00 - 15:45 KvenAlle aldrar (Jondal IL)