Min Eigedom

Min Eigedom er ein portal der innbyggjarane loggar seg på med Bank-ID og finn all relevant informasjon knytt til sin eigedom. Portal er tilgjengeleg heile døgnet på alle digitale plattformer.

> Logg deg inn på Min Eigendom

Dette finn du på Min Eigendom:

  • Informasjonen som er registrert i Matrikkelen på eigedom
  • Informasjon om eigarforhold på eigedom
  • Eigedomsareal
  • Heftelser
  • Eigedomsgebyr
  • Renovasjon
  • VA – tilknytning
  • Kart over bustad

Du kan også sende ein enkel digital byggjesøknad via eByggjesøk.