Krisesenter Vest

Opplever du ubehagelege og krenkjande situasjonar av nokon som står deg nær? Du vurderer kanskje å bryta ut av ein valdeleg relasjon, eller kanskje du allereie har gjort det og treng nokon å snakka med?

Krisesenter Vest IKS er kommunen sitt lågterskeltilbod til personar som er utsett for vald i nære relasjonar. Du treng inga tilvisning men kan ta direkte kontakt.

Krisesenteret gir eit bu- og dagtilbod til kvinner, barn, menn og LHBT-personer. Du kan nytta deg av tilbodet dersom du har behov for vern eller skal koma til samtale for råd og rettleiing. Tilbodet er gratis og døgnope.

På Krisesenter Vest møte du kvalifisert personale med tverrfagleg høgskulekompetanse. Dei bistår deg med å formidla kontakt med offentlege instansar.

 

Telefonen til Krisesenter Vest er døgnope:

 

Meir informasjon om tilbodet finn du på nettsida til Krisesenter Vest IKS

Ensom mann sees bakifrå, ståande ved eit vidu. Bilete.

vold voldelig krise