Kommunikasjonsplan 2020 – 2024

Kommunikasjonsplanen gjer retning for korleis Ullensvang kommune skal kommunisera internt og med sine omgivnadar i perioden 2020-2024.

Føremålet med kommunikasjonsplanen er å sikra eit samordna kommunikasjonsarbeid. Kommunikasjon er eit viktig tiltak for å nå kommunen sine mål og løysa oppgåver på ein effektiv og god måte.

 

Godkjent i KST: 29.04.20