Spørsmålsteikn ståande ved siden av lite modell hus

Kartlegging av eksisterande grense

Om du er usikker på kor eksisterande grense mellom to eigedomar går, kan du søkja om å få klarlagt eksisterande grense. Det same kan du gjera dersom grensemerkene er borte.

Det må gjennomførast ei oppmålingsforretning der grensene vert påvist, merka og målt. Resultatet av oppmålingsforretninga vert ført inn i matrikkelen som er Norges offisielle eigedomsregister.

 

Søknadsskjema

Du må nytta sentralt søknadsskjema frå Kartverket.

 

Vedlegg

  • Situasjonskart
    Situasjonskartet må visa kva eigedomsgrenser som skal klarleggjast. Hugs at situasjonsplanen må vera i målestokk. Du kan bestilla situasjonplan hjå kommunen, eller skriva ut situasjonplan frå kartløysinga til kommunen.

 

Prisar, sjå gebyrregulativ:

Merk at det i enkelt saker kan vera aktuelt å fakturera etter fleire punkt i gebyrregulativet.