Fastlege hjå oss?

Sjølv om vi lev etter «an appel a day keeps the doctor away» treng vi fastlegar.

Vi treng deg, og du er viktig! Her kan du få stort ansvar, ein variert arbeidskvardag og utfordrande arbeidsoppgåver.

 

Vi tilbyr:

  • Nye kontorlokale både i Kinsarvik og Odda
  • Høgt fagleg fellesskap blant legane
  • Fast tilsetjing i kommunen
  • Konkuransedyktig løn + 15% insentiv som fastlege
  • Listelengd 600- 800 pasientar
  • God LIS3/ALIS oppfølging
  • Fleire spesialistar i allmennmedisin
  • Har 3-4 LIS1 legar per halvår (varierer etter tildeling)
  • 16 delte legevakt, blir lønt frå vakt klasse VI
Copy of UK - presentasjon TV 2 (7)

Ullensvang har lenge satsa på legetenesta, og var ein av pionerane innan ALIS Vest-prosjektet (Allmennlege i Spesialisering). Kommunen er registrert som utdanningsinstitusjon og har erfaring med å organisera spesialistutdanning. Unge legar vert tilbydd fastløn, fri til rettleiing og kurs, og god fagleg oppfølging lokalt.

Kommunen har i dag 3 LIS 1 legar som har kontorstad ved Odda legesenter, Utne legeontor/ Lofthus legekontor og Jondal legekontor.

 

Legevakta (omland ca. 12000 pers) ligg i trygge lokale på lokalsjukehuset.

Som fastlege i kommunen må arbeid ved legevakt påreknast. Her er i dag 16 delt vakt. Ullensvang legevakt er ein av tre stasjonar i Hardanger og Voss legevaktdistrikt. Legevakta er lokalisert på Odda sjukehus.

Ambulansestasjonen er like ved. Vi samarbeider godt og rykker ofte ut saman.

Spørsmål?

Therese Kolltveit

Verksemdsleiar: Legetenesta

therese.kolltveit@ullensvang.kommune.no

915 66 097

Fastlege - Kombiner ein spanande jobb med ei aktiv fritid