Fastlege hjå oss?

Sjølv om vi lev etter «an appel a day keeps the doctor away» treng vi fastlegar.

Vi treng deg, og du er viktig! Her kan du få stort ansvar, ein variert arbeidskvardag og utfordrande arbeidsoppgåver.

 

Vi tilbyr:

  • Nye kontorlokale både i Kinsarvik og Odda
  • Høgt fagleg fellesskap blant legane
  • Fast tilsetjing i kommunen
  • Konkuransedyktig løn + 15% insentiv som fastlege
  • Listelengd 600- 800 pasientar
  • God LIS3/ALIS oppfølging
  • Fleire spesialistar i allmennmedisin
  • Har 3-4 LIS1 legar per halvår (varierer etter tildeling)
  • 16 delte legevakt, blir lønt frå vakt klasse VI
Raud pil som peiker mot høgre på beige bakgrunn. Illustrasjon.

Ullensvang har lenge satsa på legetenesta, og var ein av pionerane innan ALIS Vest-prosjektet (Allmennlege i Spesialisering). Kommunen er registrert som utdanningsinstitusjon og har erfaring med å organisera spesialistutdanning. Unge legar vert tilbydd fastløn, fri til rettleiing og kurs, og god fagleg oppfølging lokalt.

Kommunen har i dag 3 LIS 1 legar som har kontorstad ved Odda legesenter, Utne legeontor/ Lofthus legekontor og Jondal legekontor.

 

Legevakta (omland ca. 12000 pers) ligg i trygge lokale på lokalsjukehuset.

Som fastlege i kommunen må arbeid ved legevakt påreknast. Her er i dag 16 delt vakt. Ullensvang legevakt er ein av tre stasjonar i Hardanger og Voss legevaktdistrikt. Legevakta er lokalisert på Odda sjukehus.

Ambulansestasjonen er like ved. Vi samarbeider godt og rykker ofte ut saman.

Spørsmål?

Therese Kolltveit

Verksemdsleiar: Legetenesta

therese.kolltveit@ullensvang.kommune.no

91 56 60 97

Fastlege - Kombiner ein spanande jobb med ei aktiv fritid