Bokko bo- og behandlingssenter

  • Avd. A: 8 langtidsplassar, mob: 481 15 615
  • Avd. B: 8 langtidsplassar, mob: 481 34 176
  • Avd. C: 6 korttidsplassar og 2 palliasjonsenger, mob: 480 93 962
  • Rehab: 6 plassar og 2 korttidsplassar, mob: 480 30 658 
  • Mobil sjukepleiar dag: 481 24 069
  • Mobil sjukepleiar natt: 975 58 431

Om verksemda

Bokko bo- og behandlingssenter ligg midt i Odda sentrum.

Bemanninga hjå oss er sett saman av tilsynslege, sjukepleiar, hjelpepleier/ helsefagarbeidar, omsorgsarbeider, reinhaldarar og assistentar. Tilsette hjå oss arbeider tverrfagleg og i team for å gje forsvarleg helsehjelp til brukarane.

Me er ein utdanningsinstitusjon som tar i mot studentar og lærlingar.

Me tilbyr palliasjon, som er lindrande behandling til mennesker med alvorleg sjukdom.

Rehab har eiga treningsrom, og har fysioterapeuter og ergoterapeuter tilknytt avdelinga.

 

For å få plass på Bokko bo- og behandlingssenter søkjer du via tildelingskontoret:

 

Bakhagen til Bokko bo og behandling med ein flott skulptur som speler på tverrfløyte. Liten dam og lilla blomar i potte i bakgrunn, saman med eit overbygg der ein kan sitja. Ein fin sommardag. Bilete.

Kontakt oss

Sigrid Eitrheim

Verksemdsleiar

sigrid.eitrheim@ullensvang.kommune.no

97 09 87 79

Evelyn Hansen Hagen

Avd. leiar

evelyn.hansen@ullensvang.kommune.no

902 29 686

Artikler