Peis

Arbeid på eldstad og skorstein

Kva for arbeid med skorstein/pipe og eldstad/ovn er unnateke søknadsplikt og kva må du søke om etter plan og bygningsloven?

 

Dersom arbeidet er søknadspliktig finn du søknadsskjema her. Krav til søker finn du i informasjon over.
Søknaden vert handsama av byggesak, kart og oppmåling i kommunen.

 

Dersom du monterer ny eldstad/ovn skal du uavhengig om arbeidet er søknadspliktig eller ikkje sende melding til Ullensvang brann og redning når arbeidet er utført. Skjema skal du få saman med ny eldstad/ovn eller så finn du det her: