Agatunet. Foto: Skarv Studio

Ordførar

Roald Aga Haug er ordførar i Ullensvang kommune, han vart valt i 2023 og representerar Arbeiderpartiet.

 

Ordføraren er kommunen sin fremste representant og skal ivareta dei gjeremål som er knytt til dette vervet gjennom lover, forskrifter og reglement.

 

I følgje kommunelova har ordføraren i oppgåve å leia møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organ, men har berre stemme- og forslagsrett viss han er valt medlem.

 

Varaordførar i Ullensvang kommunen er Inger Synnøve Vestrheim, ho representerar Høgre.

 

Kontakta ordføraren (og varaordførar)

Ordføraren ynskjer god dialog med innbyggjarane i kommunen. Ta gjerne kontakt med han. Ha på minnet at både e-postsendingar og annan post vil verta handsama i samsvar med «Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd», også kalla offentleglova. Du må rekna med at innhaldet i meldinga di kan verta offentleg tilgjengeleg.

Portrettbilete ordførar. Foto.

Kontakter

Roald Aga Haug

Ordførar

roald.a.haug@ullensvang.kommune.no

97 55 84 00

Inger Synnøve Vestrheim

Varaordførar/Utvalsleiar samfunn, plan og næring

inger.synnove.vestrheim@ullensvang.kommune.no

46 90 05 00