Søkeresultat

Christian Leivestad

Rådgjevar innan friluftsliv og idrett

christian.leivestad@ullensvang.kommune.no

45 20 71 17

Pårørandeskule med oppstart i september

Pårørandeskule er eit kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein nær ven med demenssjukdom. Gjennom faglege forelesarar, plenums- og gruppesamtalar, får du kunnskap om demens. Kva følgjer kan...

Les meir