Stortingsvalet 2021

Alle som er manntalsførte i Ullensvang kommune kan på valdagen sjølv velja kva krets dei ynskjer å stemme i av dei 9 kretsane i kommunen.

Hugs å ta med legitimasjon når du skal stemme.
Eksempel på legitimasjon er pass, førarkort og bankkort med bilete.
Det er ynskjeleg at du tar med valkort.

Hugs godt smittevern – ta hensyn til andre veljarar og dei som er stemmemottakar

  • hald ein meter avstand
  • sprit hendene før og etter du stemmer
  • bruk gjerne munnbind

Vallokale og opningstider måndag 13. september

Les meir

Status på førehandsstemming i kommunen

Les meir

No får du digitalt valkort

Les meir

Kunngjering om utlegging av manntal til offentleg ettersyn

Les meir

Stemmerett – Manntal – Valkort

Les meir

Tidlegstemming i Ullensvang kommune ved Stortings- og sametingsvalet 2021

Les meir