Skuleruta 2020-2021 (og 2021-2022)

Vedteken Skulerute 2020 – 2021, samt for neste skuleår, for Ullensvang kommune.

Månad DagDatoHendingTal dagar
Månad AugustDagOn. - fr.Dato12.08.20 - 14.08.20HendingPlanleggingsdagarTal dagar
Månad August DagMå.Dato17.08.20Hending Fyrste skuledag for elevaneTal dagar 11
Månad SeptemberDagDatoHendingTal dagar 19
Månad Oktober DagMå.- fr.Dato 28.09.20 - 02.10.20HendingHaustferie veke 40Tal dagar 20
Månad November DagFr.Dato13.11.20HendingElevfri dag. Regional planleggingsdagTal dagar 20
Månad DesemberDagTy.Dato22.12.20HendingSiste skuledag før jul Tal dagar 16
Månad DagDatoHending Ant. skuledagar haust Tal dagar 86
Månad JanuarDagMå.Dato04.01.21HendingFyrste skuledag etter jul Tal dagar 20
Månad Februar DagMå. - fr.Dato22.02.21 - 26.02.21HendingVinterferie veke 8Tal dagar 15
Månad Mars DagMå.Dato15.03.21HendingElevfri dag. Regional planleggingsdagTal dagar 19
Månad April DagMå. - må.Dato29.03.21 - 05.04.21HendingPåskeferieTal dagar 19
Månad Mai DagTo.Dato13.05.21HendingElevfrie dagTal dagar
Månad MaiDagFr.Dato14.05.21HendingPlanleggingsdagTal dagar
Månad MaiDagMå.Dato17.05.21HendingElevfri dagTal dagar
Månad MaiDagMå.Dato24.05.21HendingElevfri dagTal dagar 17
Månad Juni DagFr.Dato18.06.21HendingSiste skuledag før sommarferien Tal dagar 14
Månad DagDatoHending Ant. skuledagar vår Tal dagar 104
Månad DagDatoHending Ant. skuledagar 2020 - 2021 Tal dagar 190