Elev på småskulen som sitter ved pult og jobber.

Skare barneskule

  • SFO mob: 469 47 192
  • SFO opningstider: kl. 06.45 – 15.45

 

Skulen ligg fint til, midt i bygda. Bygget rommar både skule og grendahus, i tillegg til SFO, symjehall og bibliotek. Skulen er fådelt, med 53 elevar

Skulen arbeider for eit godt lærings- og oppvekstmiljø, og har eit godt samarbeid med foreldre og andre aktørar i nærmiljøet. Vi er opptekne av å leggja til rette for at kvar enkelt elev skal få oppleva meistring og utvikling i samspel med andre elevar og vaksne ved skulen vår.

Skare barneskule

5763 Skare

480 41 992

http://skare.barneskule.odda.no/

Erlend Nævdal Bolstad

Rektor Skare barneskule

erlend.n.bolstad@ullensvang.kommune.no

901 82 875