SFO – Kinsarvik skule

SFO er eit frivillig omsorgs- og aktivitetstilbod. Tilbodet gjeld born i 1. – 4. klasse og born med særskilde behov i 5. – 7. klasse. Innhaldet skal pregast av barnet sitt behov for leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Innhaldet i ordninga er elles i samsvar med opplæringslova.

Opningstid

  • Opningstider: kl. 07.30 – 08.05 og kl. 12.50 – 16.00.
  • SFO er stengt jule- og nyttårsafta og planleggingsdagar.
  • Onsdag før påske stenger SFO kl. 12.00.

Kontakt oss

SFO - Kinsarvik skule

901 22 894

Kinsarvik skule

Sandvikevegen 16, Postboks 23

5782 Kinsarvik

kinsarvik.skule@ullensvang.kommune.no

53 67 15 90

ullensvangskulen.no