Tre parkerte biler på ein landleg parkeringsplass

Parkeringsavgift

KST- 213/20 Vedtak

  1. Ullensvang kommunestyre avvikler Odda Parkering AS.
  2. Ansvarleg lån innvilga frå Ullensvang kommune til Odda Parkering AS på 3 millionar NOK vert å bokføra som ein tilsvarande reduksjon av fondet midlane vart finansiert frå.

Informasjon frå Odda parkering

Basert på kommunestyrets vedtak om fjerning av avgiftsparkering i kommunen avslutter nå Odda Parkering AS de ulike abonnementsordninger med virkning fra og med mandag 21. desember. Dette gjelder ordningene med boligsone-, næring- og ansattabonnement i sentrum samt års- og sesongkortkort for fjellparkeringene. Kunder som har kjøpt abonnement vil få gjenværende gyldighetstid refundert.

En minner om at parkeringsreguleringene med maks parkeringstid (f.eks 4 timer) IKKE er fjernet fra de ulike parkeringsplasser som har hatt dette. Dersom man ønsker å parkere lengre enn dette og være trygg på at man unngår kontrollsanksjon må man parkere på de områder som ikke har maks parkeringstid. Dette er mulig på de parkeringsplasser som tidligere var reservert med særskilt tillatelse, se trafikkskilt på stedet.

Les innlegget på Odda parkering si heimeside.

 

Noko som manglar?

Vi har lagt tilgjengeleg det som vi har av offentleg informasjon om saka frå vårt sakssystem.

Er det informasjon som ikkje ligg ved som tilhøyrer sak? Send ein e-post til postmottak@ullensvang.kommune.no så skal vi sjå på dette og oppdatere sida.