Ungdommer

Informasjon‌ ‌til‌ ‌alle‌ ‌besøkjande‌ ‌under korona pandemien

Dersom‌ ‌du‌ ‌svarer‌ ‌‌JA‌‌ ‌på‌ ‌fylgjande‌ ‌spørsmål‌ ‌skal‌ ‌du‌ ‌‌IKKJE‌‌ ‌koma ‌på‌ ‌oppsatt‌ ‌time på helsestajonen.

Har‌ ‌du‌ ‌eller‌ ‌noekon ‌i‌ ‌familien‌ ‌din‌ ‌fått‌ ‌påvist‌ ‌smitte‌ ‌med‌ ‌koronavirus,‌ ‌og‌ ‌er‌ ‌satt‌ ‌i‌ ‌karantene‌ ‌eller‌ ‌isolasjon?‌ ‌

Då ‌kan‌ ‌du‌ ‌diverre‌ ‌ikkje ‌koma ‌på‌ ‌time. Timen‌ ‌din‌ ‌vert ‌avlyst‌ ‌og‌ ‌du‌ ‌vil‌ ‌få‌ ‌ein‌ ‌telefon/videokonsultasjon.‌ ‌‌

 

Har‌ ‌du‌ ‌vore ‌utanfor‌ ‌Norge‌ ‌de‌i ‌siste‌ ‌14‌ ‌dagane‌?‌ ‌

Då ‌kan‌ ‌du‌ ‌diverre‌ ‌ikkje‌ ‌koma ‌på‌ ‌time.Timen‌ ‌din‌ ‌vert ‌avlyst‌ ‌og‌ ‌du‌ ‌vil‌ ‌få‌ ‌ein‌ ‌telefon/videokonsultasjon.‌ ‌

 

Har‌ ‌du‌ ‌symptomer‌ ‌frå ‌luftvgane?‌‌

Symptomer‌ ‌frå ‌luftvegane ‌kan‌ ‌ver‌e forkjølelse,‌ ‌hoste,‌ ‌feber‌ ‌eller‌ ‌tungpustheit.‌ ‌ ‌

Då ‌kan‌ ‌du‌ ‌diverre‌ ‌ikkje‌ ‌koma ‌på‌ ‌time. Timen‌ ‌din‌ ‌vert ‌avlyst‌ ‌og‌ ‌du‌ ‌vil‌ ‌få‌ ‌ein‌ ‌telefon/videokonsultasjon.‌ ‌

 

Hald deg oppdatert på informasjon frå nasjonale styresmakter om korona: