Gruppe med ungdommer som har det morosamt og holder rundt kvarandre

HFU – Helsestasjon for ungdom 13 til 23 år

Om HFU

Helsestasjon for ungdom eit gratis tilbod til jenter og gutar frå 13 til 23 år.

Du treng ikkje bestille time. Her treff du helsesjukepleiar og lege. Mange kommer til helsestasjon for ungdom for å snakke om psykiske eller sosiale vanskar, å voksa opp i to kulturer, forelskelse/kjærleik, seksuelt overførbare sjukdomar (testing og behandling), prevensjon, angrepille, graviditet, abort, sorg, einsemd, vanskelege familieforhald, rus, vold, overgrep og mobbing. Eller andre ting du har spørsmål om. 

 

Kva kostar det?

Tilbodet er eit gratis helsestasjonstilbud til ungdom

 

Kven kan koma?

Ungdom mellom 13 og 23 år . Er du over 23 år må du ta kontakt med din fastlege.

Ved sjukdom må du kontakta fastlegen din

 

Kva kan du få hjelp til på HFU ?

  • Rettleiing om seksuell helse
  • Prevensjonsrettleiing og tilgjengeleg og sikker prevensjon
  • P – stav , innsetjing og fjerning
  • Testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjonar
  • Samtalar om psykisk helse
  • Samtalar om det ungdom ynskjer å snakke om

 

Seksuelt overførbare infeksjonar

Sjekk? Snakk om det?

Test deg for seksuelt overførbare infeksjoner hos oss.

Urinprøve eller vaginaltest blir tatt tidlegast 14 dagar etter mogleg smitte/ubeskytta sex. Svaret kjem ca. 14 dagar etter at prøven er tatt. Alle som har behov for behandling blir ringd opp og får tima til lege.

 

HFU – kontakt oss:

SkuleHelsesjukepleiarTlfE-post
SkuleJondal skuleHelsesjukepleiarEldbjørg HammerTlf468 93 207E-posteldbjorg.hammer@ullensvang.kommune.no
SkuleHauso skuleHelsesjukepleiarEldbjørg HammerTlf468 93 207E-posteldbjorg.hammer@ullensvang.kommune.no
SkuleKinsarvik skuleHelsesjukepleiarMarianne Espe Tlf416 97 183E-postmarianne.espe@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda barneskoleHelsesjukepleiarEldbjørg HammerTlf468 93 207E-posteldbjorg.hammer@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda barneskoleHelsesjukepleiarMarianne EspeTlf416 97 183E-postmarianne.espe@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda ungdomsskoleHelsesjukepleiarGunnbjørg Rosseland Tlf975 58 435E-postgunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda vidaregåande skuleHelsesjukepleiarKarin Melkeraaen EikeTlf975 58 437E-postkarin.eike@ullensvang.kommune.no
SkuleOpedal skuleHelsesjukepleiarSilje BrattespeTlf901 83 343E-postsilje.brattespe@ullensvang.kommune.no
SkuleRøldal skuleHelsesjukepleiarKarin Melkeraaen EikeTlf975 58 437E-postkarin.eike@ullensvang.kommune.no
SkuleSkare barneskuleHelsesjukepleiarInger Lise HaukaasTlf975 58 564E-postinger.lise.haukaas@ullensvang.kommune.no
SkuleTyssedal barneskoleHelsesjukepleiarGunnbjørg Rosseland Tlf975 58 435E-postgunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no
SkuleVikebygd skuleHelsesjukepleiarTlfE-post
SkuleKommunepsykologHelsesjukepleiarLinn B. NondaTlf975 58 654E-postlinn.berntsen@ullensvang.kommune.no
SkuleUngdomskontakt/-losHelsesjukepleiarAndrea DjønneTlf916 97 013E-postandrea.djonne@ullensvang.kommune.no