Gruppe med ungdommer som har det morosamt og holder rundt kvarandre

HFU – Helsestasjon for ungdom 13 til 23 år

Helsestasjon for ungdom eit gratis tilbod til jenter og gutar frå 13 til 23 år. På HFU treff du helsesjukepleiar og lege.

Om HFU

  • Opningstid: Onsdagar kl. 15.00 – 16.45
  • Stad: Odda helsestasjon, Smelteverket 61

Mange tar turen innom helsestasjon for ungdom for å snakke om psykiske eller sosiale vanskar, å voksa opp i to kulturer, forelskelse/kjærleik, seksuelt overførbare sjukdomar (testing og behandling), prevensjon, angrepille, graviditet, abort, sorg, einsemd, vanskelege familieforhald, rus, vold, overgrep og mobbing.

Vi er her for å snakke om det du har spørsmål om!

 

Grunna korona er det timebestilling ved HFU:

Torbjørg Krogh Larsen

Verksemdsleiar

torbjorg.krogh.larsen@ullensvang.kommune.no

911 40 736

Karin M. Eike

Helsesjukepleiar

karin.eike@ullensvang.kommune.no

975 58 437

Gunnbjørg Rosseland

Fagleiar skulehelsetenesta / HFU

gunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no

975 58 435

Therese Raaen Jaastad

Helsesjukepleiar

therese.jaastad@ullensvang.kommune.no

947 86 110

Tilbodet er eit gratis helsestasjonstilbud til ungdom.

Ungdom mellom 13 og 23 år . Er du over 23 år må du ta kontakt med din fastlege.

Ved sjukdom må du kontakta fastlegen din.

  • Rettleiing om seksuell helse
  • Prevensjonsrettleiing og tilgjengeleg og sikker prevensjon
  • P – stav , innsetjing og fjerning
  • Testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjonar
  • Samtalar om psykisk helse
  • Samtalar om det ungdom ynskjer å snakke om

Sjekk? Snakk om det?

Test deg for seksuelt overførbare infeksjoner hos oss.

Urinprøve eller vaginaltest blir tatt tidlegast 14 dagar etter mogleg smitte/ubeskytta sex. Svaret kjem ca. 14 dagar etter at prøven er tatt. Alle som har behov for behandling blir ringd opp og får tima til lege.

Kontakt oss:

SkuleHelsesjukepleiarTlfE-post
SkuleHauso skuleHelsesjukepleiarTherese Raaen JaastadTlf947 86 110E-posttherese.jaastad@ullensvang.kommune.no
SkuleKinsarvik skuleHelsesjukepleiarSigrid KambestadTlf416 97 183E-postsigrid.kambestad@ullensvang.kommune.no
SkuleJondal skuleHelsesjukepleiarNina Sandstå (sjukepleiar - psykisk helse)Tlf905 24 956E-postnina.sandsta@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda barneskoleHelsesjukepleiarEldbjørg HammerTlf468 93 207E-posteldbjorg.hammer@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda barneskoleHelsesjukepleiarTorbjørg Krogh LarsenTlf911 40 736E-posttorbjorg.krogh.larsen@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda ungdomsskoleHelsesjukepleiarGunnbjørg Rosseland Tlf975 58 435E-postgunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda vidaregåande skuleHelsesjukepleiarKarin Melkeraaen EikeTlf975 58 437E-postkarin.eike@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda vidaregåande skuleHelsesjukepleiarNina Sandstå (sjukepleiar - psykisk helse)Tlf905 24 956E-postnina.sandsta@ullensvang.kommune.no
SkuleOpedal skuleHelsesjukepleiarSilje BrattespeTlf901 83 343E-postsilje.brattespe@ullensvang.kommune.no
SkuleRøldal skuleHelsesjukepleiarKarin Melkeraaen EikeTlf975 58 437E-postkarin.eike@ullensvang.kommune.no
SkuleTyssedal barneskoleHelsesjukepleiarGunnbjørg Rosseland Tlf975 58 435E-postgunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no
SkuleVikebygd skuleHelsesjukepleiarTherese Raaen JaastadTlf947 86 110E-posttherese.jaastad@ullensvang.kommune.no

Ullensvang helsestasjon

Opheimsgata 31

5750 Odda

975 58 436

Gunnbjørg Rosseland

Fagleiar skulehelsetenesta / HFU

gunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no

975 58 435