Eigedomsskatt

Eigedomsskatt – endring av promillesats for eigedomar som ikkje var skattlagd i 2019

22. 04. 2020 Les meir

Koronatiltak eigedomsskatt

26. 03. 2020 Les meir

Pressemelding eigedomsskatt

31. 03. 2020 Les meir

Vedtak om eigedomsskatt

30. 12. 2019 Les meir

Eigedomsskattevedtekter for Ullensvang kommune

16. 01. 2020 Les meir

Rammer og retningsliner for taksering i samband med eigedomsskatt

27. 02. 2020 Les meir

 

SKJEMA

Skjema er utfyllbar pdf. For at informasjon du legg inn i skjema skal fylgje med når vi legg over i vår sakssystem må du lagre på nytt som pdf etter det er fylt ut. Dette kan du gjera ved å trykke å Skriv ut > velg pdf.