Eigedomsskatt

Vedtak om eigedomsskatt

30. 12. 2019 Les meir

Eigedomsskattevedtekter for Ullensvang kommune

16. 01. 2020 Les meir

Rammer og retningsliner for taksering i samband med eigedomsskatt

27. 02. 2020 Les meir

Rollar – Kven gjer kva

30. 12. 2019 Les meir

Eigedomsskattenemnder i kommunen

16. 01. 2020 Les meir

Offentleg ettersyn av takst og skatt

16. 01. 2020 Les meir

 

SKJEMA

Skjema er utfyllbar pdf. For at informasjon du legg inn i skjema skal fylgje med når vi legg over i vår sakssystem må du lagre på nytt som pdf etter det er fylt ut. Dette kan du gjera ved å trykke å Skriv ut > velg pdf.