Barnehage

Ullensvang kommune har 13 barnehagar. Barnehagen utgjer første fase i barn sitt organiserte opplæringsløp. Her blir det lagt eit viktig grunnlag for at barn skal lukkast. Barn i barnehagen skal få opplevingar, erfaringar og kunnskap som gjer at dei kan byrja på skulen med tryggleik, nysgjerrigheit og tru på eiga meistring.

Det blir lagt til rette for at barn får fridom til å leika, oppleva magiske augneblinkar og påverka sin eigen barndom. Læringsmiljøet skal vera utviklande for sosial og språkleg kompetanse.

Søkja, endra eller sei opp barnehageplass

24. 01. 2020 Les meir

Vedtekter barnehage

04. 01. 2020 Les meir

Barnehagesatsar

24. 01. 2020 Les meir

Redusert foreldrebetaling barnehage

30. 12. 2019 Les meir

Barnehageruta

30. 12. 2019 Les meir

Barn med spesielle behov 0-6 år

24. 01. 2020 Les meir