Politikk, styre, råd og utval

Bilete av kommunestyret. Foto: Øygarden foto

Ordførar

21. 10. 2020 Les meir

Kommunestyret

12. 06. 2020 Les meir

Formannskapet

12. 06. 2020 Les meir

Utval for kultur og levekår

12. 06. 2020 Les meir

Utval for samfunn, plan og næring

12. 06. 2020 Les meir

Kontrollutvalet

17. 04. 2020 Les meir

Ungdomsrådet

18. 05. 2020 Les meir

Råd for personar med nedsett funksjonsevne

22. 04. 2020 Les meir

Eldrerådet

22. 04. 2020 Les meir

Politisk organisering

12. 06. 2020 Les meir

Politisk reglement

15. 04. 2020 Les meir

Delegeringsreglement 2020-2024

28. 05. 2020 Les meir

relaterte saker