Kultur, idrett og fritid

Ullensvang kommune er ein rik og mangfoldig kulturkommune med variert organisasjonsliv og nasjonale kulturminne. Me har ein sterk kulturell identitet og festivalar innan alle sjangrar.

Det er tett mellom opplevingane i kommunen som legg stor vekt på at kultur, idrett og friluftsliv skal vera inkluderande og nå flest mogleg.

Kva skjer kultur?

30. 09. 2020 Les meir

Kunstnarbustad i Berlin 2021

21. 09. 2020 Les meir

Tildeling av treningstider i Jondal fleirbrukshall

03. 09. 2020 Les meir

Søk om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021

31. 08. 2020 Les meir

Babygruppe – song og musikk i kulturskulen hausten 2020

18. 08. 2020 Les meir

Tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv

04. 03. 2020 Les meir