Kultur, idrett og fritid

Ullensvang kommune er ein rik og mangfoldig kulturkommune med variert organisasjonsliv og nasjonale kulturminne. Me har ein sterk kulturell identitet og festivalar innan alle sjangrar.

Det er tett mellom opplevingane i kommunen som legg stor vekt på at kultur, idrett og friluftsliv skal vera inkluderande og nå flest mogleg.

Høyring – Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

14. 01. 2021 Les meir

Lyssetting på smelteverket

13. 01. 2021 Les meir

Babygruppe – påmelding til vårsemesteret

04. 01. 2021 Les meir

Kva skjer kultur?

30. 09. 2020 Les meir

Tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv

04. 03. 2020 Les meir

Utleigeprisar Odda kino og kulturscene

15. 01. 2021 Les meir