Helse, omsorg og sosiale tenester

Tildelingskontoret i kommunen skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder, tenestebehov og bustad.

Tildelingskontoet er tilgjengeleg på e-post og telefon kvardagar mellom kl. 07:30 og 15:00.

 

Koronavirus:

Tildelingskontoret tar no imot innbyggjarar på kontoret sitt, samt at heimebesøk vert gjennomført. Men vi kan ikkje handhelse og må overhalde smittevernreglane med tanke på avstand mm.

Hjelpemiddel

12. 03. 2020 Les meir

Parkeringstillatelse for forflytningshemma

18. 02. 2020 Les meir

Ledsagerbevis

06. 03. 2020 Les meir

KiD – Kurs i Depresjonsmestringer

23. 06. 2020 Les meir