Velkomen til Noregs friluftshovudstad

Kor enn du er i vår kommune, er du nær ei stor oppleving i fri luft. Difor er Ullensvang Noregs friluftshovudstad.

Frå der du står no kan du sikkert skimte rammene:

  • frå fjord til fjell
  • frå nært til fjernt
  • frå temma kultur til vill natur
  • frå lågt til høgt
  • frå smått til stort

Brelandskapet innanfor Folgefonna Nasjonalpark

– med den dramatiske isen som er urgamal, men samstundes alltid i endring. I Ullensvang kommune finn du dei unike inngangane til nasjonalparken med dalar, elver og kulturlandskap. På breen kan du få kjensla av å gå på verdas tak, men også oppleva korleis vêr og forhold skifter på eit sekund.

 

Fruktdyrkar-landskapet

– som strekkjer seg på begge sider av Sørfjorden, og vidare mot Jondal. Dette fantastiske kulturlandskapet gjer det til ei heilt særprega oppleving å bevega seg, både horisontalt og vertikalt frå fjord til fjell. Her får ein det beste av den kultiverte naturen mot det beste av den ville naturen.

 

Fosselandskapet representerer

– både fundamentet for økonomi og utvikling gjennom kraftproduksjon, men mest av alt den dramatiske visuelle verdien som har bergteke besøkande i fleire hundre år.

 

Bilete av fonna i Folgefonna nasjonalpark. Bilete.

Kraftfulle kontrastar i det industrielle landskapet

– der mennesket har temma naturen til samfunnets vekst og utvikling. Å bevega seg i desse kontrastane gir heilt spesielle opplevingar, anten det skjer røyrlangs i Tyssedal, på tur ved arkitektteikna kraftstasjon og ved damanlegg i Røldal, eller på ein benk utanfor skalltaket på Smelteverkstomta.

 

Høgfjellsplatået Hardangervidda Nasjonalpark

– som varierer frå det ville og brutale landskapet dominert av stein og snø, til mjuke, frodige stølsdalane og vidstrakte fjåer. Som Nord-Europas største fjellplatå, gir dette både fastbuande og besøkande inngang til urørt natur, samt unikt dyre og planteliv.

 

Bilete av Kraftmuseet utover Sørfjorden. Foto.
Nærbilete av mose og fjellblomar med Hardangervidda i bakgrunn. Foto.