Tyssedal skule

Tyssedal barneskole

Tyssedal barneskole har 47 elevar, frå 1-7 klasse.

Tyssedal barneskole, bygd i 1919 som eit av landets mest moderne skulebygg ligg som eit praktbygg i tettstaden Tyssedal . Skulen har eit flott uteområde og disponerer i tillegg Tyssohallen til ulike fag og aktiviteter. Vi har og park med musikkpaviljong i nær tilknytning til skolen. En kjær samlingsplass på 17. mai der vårt flotte skolekor underholder.

Skulen arbeider for eit godt lærings- og oppvekstmiljø, og har eit godt samarbeid med foreldre og andre aktørar i nærmiljøet. Vi er opptekne av å leggja til rette for at kvar enkelt elev skal få oppleva meistring og utvikling i samspel med andre elevar og vaksne ved skulen vår. Vi er heldige å få nytta Tyssohallen til kroppsøvingfaget. 

Tyssedal barneskole og Tyssedal barnehage er saman Tyssedal oppvekssenter og samarbeider tett gjennom året. Vi har faste tradisjoner ved  som for eksempel høstkaffe der elevane produserer varer sjølve som dei sel til inntekt for FFC- Folgefonna future for children ved Agnes Iren Lothe. Et solidaritetsarbeid som alle er med på.

 

SFO mob/fast tlf: 975 58 456

Opningstider SFO: 06.45-16.00

Tyssedal barneskole

Langåkerveien 3

5770 Tyssedal

tyssedal.skule@ullensvang.kommune.no

53 65 49 80

http://tyssedal.barneskole.odda.no/

Anna Maria Kråkevik

Rektor

anna.maria.kraakevik@ullensvang.kommune.no

468 35 037