Trening i grupperGruppetrening mor og barnGruppetrening for personar med kreft og personar som har overlevd kreftKOLS/lunge-gruppeMS-gruppeBalansegruppe“Aktiv A” - gruppeMuskel/skjelettgruppe - OddaFrisktrimPensjonisttrim
Sjukepleiar som hjelper eldre mann med trening på på ergometersykkel

Trening i grupper

Ergo- og fysioterapitenesta har ulike tilbod om trening i grupper, både for spesifikke pasientgrupper og generell frisklivstrening.

Gruppetrening mor og barn

Enkle øvingar for å komme i gang med aktivitet etter svangerskap og fødsel. Treninga passar alle uansett treningsbakgrunn. Du kan starte treninga 6 veker etter fødsel.

Det vil og vera mogleg å stille spørsmål til fysioterapeut i samband med gruppa, enten det gjeld mor eller barn.

 • Tid: Tysdagar kl. 11:30 – 12:30
 • Stad: Gymsalen på Odda Vidaregåande.
 • Kontakt: Mob. 414 50 647

 

Gruppetrening for personar med kreft og personar som har overlevd kreft

Treninga vil gå føre seg i gruppe leia av fysioterapeut, men det vert lagt til rette for individuelle tilpassingar. Det vil i hovudsak vera styrketrening, kondisjon og avspenning. Etter treninga vert det sosial samling for dei som ynskjer det (med atterhald).

 • Tid: Torsdag 13:30 – 14:30
 • Stad:  Kjellaren på Bokkotunet, Odda
 • Pris for deltaking: 25 kr. pr. gong

Gruppetreninga er eit kontinuerleg tilbod. Ein kan byrja kva tid som helst, så lenge det er plass i gruppa. Ta kontakt med ergo- og fysioterapitenesta for påmelding

KOLS/lungegruppe

Treningsgruppe for personar med KOLS eller anna lungesjukdom. 

 • Tid: Onsdagar kl. 13:00 – 15:00
 • Stad:   Helsehuset i Odda
 • Pris etter gruppetakst for fysioterapi

Ta kontakt med ergo- og fysioterapitenesta for påmelding.

MS-gruppe

Treningsgruppe for personar med Multippel Sklerose. 

 • Tid: Måndagar kl. 10:00 – 11:00
 • Stad:  Kjellar på Bokkotunet
 • Pris etter gruppetakst for fysioterapi

Ta kontakt med ergo- og fysioterapitenesta for påmelding.

 

Balanse/fallførebyggjandegruppe

For personar over 65 år med redusert balanse, som har falt eller er engsteleg for å falle. Gruppetrening med fysioterapeut 2 gonger i veka over 10-12 veker.

 • Tid og stad: Balansegruppa går jamleg i kommunen på ulike plassar etter behov og ynskje. 
 • Pris: kr. 450,-.

Ta kontakt med ergo- og fysioterapitenesta for påmelding.

“Aktiv A” - gruppe

Treningsgruppe og kurstilbod for personar med mild til moderat artrose. Kurs vert sett opp etter behov og etterspurnad. 

 • Stad: Helsehuset i Odda
 • Pris etter gruppetakst for fysioterapi

Ta kontakt med ergo- og fysioterapitenesta for påmelding.

 

Muskel/skjelettgruppe

Treningsgrupper for personar med muskel/skjelettplager.

 • Tid: Treningsgrupper vert sett opp etter behov og etterspurnad
 • Stad: Helsehuset i Odda og Tunvoll på Lofthus
 • Pris etter gruppetakst for fysioterapi

Ta kontakt med ergo- og fysioterapitenesta for påmelding.

 

Frisktrim

Frisktrim er eit lågterskel aktivitetstilbod som er ope for alle som ynskjer å delta. Fokus er styrketrening og kondisjon, og ein tilpassar intensitet etter eige nivå. Gratis deltaking. 

 • Oddahallen: Måndag kl. 11:00 – 12:00
 • Jondalshallen: Måndag kl. 14:00 – 15:00
 • Herand kulturhus: Torsdag kl. 11:00 – 12:00
 • Fjordahallen i Kinsarvik: Oppstart i løpet av hausten
 • Hauso skule: Torsdagar kl. 12:00 – 13:00

 

Pensjonisttrim

I samarbeid med pensjonistforeningen.

 • Tid: Tysdagar, kl. 10:00 – 11:00
 • Stad: Kjellaren på Bokkotunet i Odda