SFO – Opedal skule

SFO er eit frivillig omsorgs- og aktivitetstilbod. Tilbodet gjeld born i 1. – 4. klasse og born med særskilde behov i 5. – 7. klasse. Innhaldet skal pregast av barnet sitt behov for leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Innhaldet i ordninga er elles i samsvar med opplæringslova.

Opningstid

  • Kl. 07.15 – 16.00 kvardagar
  • SFO er stengt jule- og nyttårsafta og planleggingsdagar.
  • Onsdag før påske stenger SFO kl. 12.00.

Elevar frå Opedal skule kan også nytte seg av SFO tilbod ved Sekse barnehage og SFO.

 

Kontakt oss

Opedal skule - SFO

907 06 212 / 53 66 12 53

Opedal skule

Hellelandsvegen 40

5781 Lofthus

952 37 206 / 53 66 12 53

ullensvangskulen.no