Renovasjonstenester for hytter og fritidsbustader

Ullensvang kommune ynskjer å leggje til rette gode ordningar med vekt på kjeldesortering for hyttefolk. I større hytteområde har det vore tilbod om levering av sorterte avfallstypar. Vi arbeidar med å gje stadig fleire abonnentar gode løysingar for kjeldesortering ved hytta.

Ikkje sorteringsordning for ditt hytteområde?

Dersom det ikkje er etablert sorteringsordning for ditt hytteområde, kan du levere papir, papp, drikkekartongar, plastemballasje og glas- og metallemballasje til miljøstasjonane i kommunen.

 

Følgjande avfallsstypar må leverast til miljøstasjonen:

  • Bygg- og rivningsavfall, møblar, metall og andre store gjenstandar.
  • Farleg avfall – til dømes: beis, måling, lakk, løysemiddel, spillolje, lut, batteri og trykkimpregnert treverk.
  • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). EE-avfall kan òg leverast gratis i retur til forhandlar!

 

1. Renovasjon – Abonnementsgebyr abonnentar i Ullensvang kommune

GebyrklassenamnGebyrklassenr.Årsgebyr 2021Tal abb. 2021Årsgebyr fom. 2022 eks mvaÅrsgebyr fom. 2022 inkl mvaEndring %
GebyrklassenamnSmåhushald Gebyrklassenr.1 404Årsgebyr 20213 094 Tal abb. 2021812Årsgebyr fom. 2022 eks mva2 950Årsgebyr fom. 2022 inkl mva3 687Endring %−4,65
GebyrklassenamnSmåhushald med kompostering Gebyrklassenr.1 405 Årsgebyr 20212 208 Tal abb. 2021440 Årsgebyr fom. 2022 eks mva2 208 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva2 760Endring % 0,00
GebyrklassenamnNormalhushald Gebyrklassenr.1 406 Årsgebyr 20214 419 Tal abb. 2021466 Årsgebyr fom. 2022 eks mva3 755 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva4 693 Endring %−15,03
GebyrklassenamnNormalhushald med kompostering Gebyrklassenr.1 407 Årsgebyr 20213 096 Tal abb. 2021207 Årsgebyr fom. 2022 eks mva3 096 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva3 870 Endring %0,00
GebyrklassenamnStorhushald Gebyrklassenr.1 408 Årsgebyr 20215 967 Tal abb. 202120 Årsgebyr fom. 2022 eks mva3 755Årsgebyr fom. 2022 inkl mva4 693 Endring %−37,07
GebyrklassenamnStorhushald med kompostering Gebyrklassenr.1 409 Årsgebyr 20214 423 Tal abb. 20218 Årsgebyr fom. 2022 eks mva3 096 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva3 870 Endring %−30,00
GebyrklassenamnHalv avgift Gebyrklassenr.Årsgebyr 20212 210 Tal abb. 202132 Årsgebyr fom. 2022 eks mva2 210 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva2 762 Endring %0,00
GebyrklassenamnFritidsbustad låg Gebyrklassenr.1 412 Årsgebyr 20211 105 Tal abb. 2021113 Årsgebyr fom. 2022 eks mva1 988 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva2 485 Endring %79,91
GebyrklassenamnFritidsbustad middels Gebyrklassenr.1 411Årsgebyr 2021 1 988 Tal abb. 2021541 Årsgebyr fom. 2022 eks mva1 988 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva2 485 Endring %0,00
GebyrklassenamnFritidsbustad høg Gebyrklassenr.1 410 Årsgebyr 20213 094 Tal abb. 2021177 Årsgebyr fom. 2022 eks mva1 988 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva2 485 Endring %−35,75
GebyrklassenamnFritidsbustad over 120 m2 Gebyrklassenr.1 413 Årsgebyr 20214 419 Tal abb. 202112 Årsgebyr fom. 2022 eks mva1 988 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva2 485 Endring %−55,01
GebyrklassenamnRenovasjon stort hus Gebyrklassenr.1 400Årsgebyr 2021 3 993 Tal abb. 20212 935 Årsgebyr fom. 2022 eks mva3 755 4 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva693 Endring %−5,96
GebyrklassenamnRenovasjon lite hus Gebyrklassenr.1 401 Årsgebyr 20213 194 Tal abb. 2021504 Årsgebyr fom. 2022 eks mva2 950Årsgebyr fom. 2022 inkl mva3 687 Endring %−7,64
GebyrklassenamnRenovasjon hytter Gebyrklassenr.1 402 Årsgebyr 20211 997 Tal abb. 20212 006 Årsgebyr fom. 2022 eks mva1 988 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva2 485Endring %−0,45