Gebyrregulativ renovasjon

Hushaldsrenovasjon 2022

Heimel:
Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall §§ 26, 30 og 34.
Forskrift for innsamling m.v. av hushaldsavfall (og tøming av slamavskiljarar, privet, tette tankar m.v.) og for avfallsgebyr i Odda kommune, vedtatt 15.03.00, med endringer sist gjeldende fra 01.01.06 (del som gjeld slamtømming er teken ut frå 01.01.2020).

 

1. Renovasjon – Abonnementsgebyr abonnentar i Ullensvang kommune

GebyrklassenamnGebyrklassenr.Årsgebyr 2021Tal abb. 2021Årsgebyr fom. 2022 eks mvaÅrsgebyr fom. 2022 inkl mvaEndring %
GebyrklassenamnSmåhushald Gebyrklassenr.1 404Årsgebyr 20213 094 Tal abb. 2021812Årsgebyr fom. 2022 eks mva2 950Årsgebyr fom. 2022 inkl mva3 687Endring %− 4,65
GebyrklassenamnSmåhushald med kompostering Gebyrklassenr.1 405 Årsgebyr 20212 208 Tal abb. 2021440 Årsgebyr fom. 2022 eks mva2 208 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva2 760Endring %0,00
GebyrklassenamnNormalhushald Gebyrklassenr.1 406 Årsgebyr 20214 419 Tal abb. 2021466 Årsgebyr fom. 2022 eks mva3 755 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva4 693 Endring %−15,0
GebyrklassenamnNormalhushald med kompostering Gebyrklassenr.1 407 Årsgebyr 20213 096 Tal abb. 2021207 Årsgebyr fom. 2022 eks mva3 096 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva3 870 Endring %0,00
GebyrklassenamnStorhushald Gebyrklassenr.1 408 Årsgebyr 20215 967 Tal abb. 202120 Årsgebyr fom. 2022 eks mva3 755Årsgebyr fom. 2022 inkl mva4 693 Endring %− 37,07
GebyrklassenamnStorhushald med kompostering Gebyrklassenr.1 409 Årsgebyr 20214 423 Tal abb. 20218 Årsgebyr fom. 2022 eks mva3 096 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva3 870 Endring %− 30,00
GebyrklassenamnHalv avgift Gebyrklassenr.Årsgebyr 20212 210 Tal abb. 202132 Årsgebyr fom. 2022 eks mva2 210 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva2 762 Endring %0,00
GebyrklassenamnFritidsbustad låg Gebyrklassenr.1 412 Årsgebyr 20211 105 Tal abb. 2021113 Årsgebyr fom. 2022 eks mva1 988 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva2 485 Endring %79,91
GebyrklassenamnFritidsbustad middels Gebyrklassenr.1 411Årsgebyr 2021 1 988 Tal abb. 2021541 Årsgebyr fom. 2022 eks mva1 988 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva2 485 Endring %0,00
GebyrklassenamnFritidsbustad høg Gebyrklassenr.1 410 Årsgebyr 20213 094 Tal abb. 2021177 Årsgebyr fom. 2022 eks mva1 988 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva2 485 Endring %− 35,75
GebyrklassenamnFritidsbustad over 120 m2 Gebyrklassenr.1 413 Årsgebyr 20214 419 Tal abb. 202112 Årsgebyr fom. 2022 eks mva1 988 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva2 485 Endring %− 55,01
GebyrklassenamnRenovasjon stort hus Gebyrklassenr.1 400Årsgebyr 2021 3 993 Tal abb. 20212 935 Årsgebyr fom. 2022 eks mva3 755Årsgebyr fom. 2022 inkl mva693 Endring %− 5,96
GebyrklassenamnRenovasjon lite hus Gebyrklassenr.1 401 Årsgebyr 20213 194 Tal abb. 2021504 Årsgebyr fom. 2022 eks mva2 950Årsgebyr fom. 2022 inkl mva3 687 Endring %− 7,64
GebyrklassenamnRenovasjon hytter Gebyrklassenr.1 402 Årsgebyr 20211 997 Tal abb. 20212 006 Årsgebyr fom. 2022 eks mva1 988 Årsgebyr fom. 2022 inkl mva2 485Endring %− 0,45

Desse gebyrklassane vert slegne saman til ein i 2022:

  • Renovasjon, stort hus: 1400, 1406, 1408: kr 3 755,-
  • Normalhushald med kompostering: 1407, 1409: kr 3 096,-
  • Renovasjon hytter: 1402, 1410, 1411, 1412, 1413: kr 1 988,-

 

2. Prisar og leveringsvilkår for næringsrenovasjon

Desse prisane er veiledande og i eige regulativ, og unnateke offentlegheit.

 

3. Renovasjon – Prisar og leveringsvilkår på miljøstasjonane på Lindenes og Utne, i Jondal, Kinsarvik og Røldal

Følgjande prisar gjeld for mottak av avfall frå hushald som er abonnentar i Ullensvang kommune (for andre betales i hht prisar for verksemder):
MengdePrisar hushaldning | Prisar inkl. mva
MengdeInntil 0,5 m³Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva50,-
MengdeInntil 1 m³Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva100,-
MengdeInntil 2 m³Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva150,-
MengdeInntil 3 m³Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva250,-
MengdeInntil 4 m³Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva300,-
MengdeInntil 5 m³Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva350,-
MengdeInntil 6 m³Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva450,-
MengdeAvfallsmengder over 6 m³ lyt avtalast på førehand Prisar hushaldning | Prisar inkl. mva

Merk: Vi tek ikkje imot avfall i farga sekk på miljøstasjonane. Du kan heller ikkje bruka gratissekkane til plastemballasje som bossekk.

 

Renovasjon – Avfall til gjenvinning

Avfall til gjenvinningPris
Avfall til gjenvinning EE-avfall: Elektronikk/ kvitevarer og kuldemøblar (gjeld ikkje næring)PrisGratis
Avfall til gjenvinning Papp / papir / drikkekartong/ plastemballasje PrisGratis
Avfall til gjenvinning Emballasje isopor PrisGratis
Avfall til gjenvinning Glas- og metallemballasje PrisGratis
Avfall til gjenvinning Metall PrisGratis
Avfall til gjenvinning Klede til Fretex PrisGratis
Avfall til gjenvinningHageavfall 3) PrisGratis
Avfall til gjenvinningBildekk 1) Pris35,- pr stk
Avfall til gjenvinningBildekk på felg 1) Pris75,- pr stk

Farleg avfall – Inntill 1000 kg gratis

  • Eternitt 2)
  • Impregnert trevirke (trykk-/kreosotimpregnert)
  • PCB vindauga
  • Vindauge med klorparafinar
  • Golvbelegg m/ftalatar, asbest m.m (eks. vinyl, vinylfliser)
  • Anna farleg avfall: måling, lim, lakk, spillolje, drivstoff, sprayboksar osv.

 

1) Bildekk skal forhandlar ta i retur gratis etter gjeldande forskrift.
2) Må leverast på pallar, pakka i tett plast og merkast
3) Større mengder, pris etter avtale.

 

Farleg avfall frå abonnentar med meir enn 1000 kg pr år betalast som for næringsverksemder. Utanom dette kan kvar abonnent levere inntil 500 kg PCB- haldige isolerglassruter vederlagsfritt.

Papir til makulering: Gratis bruk av makuleringsmaskin.

4. Renovasjon – Diverse andre prisar

Diverse andre prisarPris
Diverse andre prisarKompoststrø 50 liter per sekk. Kan hentast på miljøstasjonane.PrisGratis
Diverse andre prisarForsøpling Prisen inkluderer opprydding, transport, behandling og administrasjonskostnadar. Pris1 950,- (minstep.)
Diverse andre prisarNyklar Ekstra nøkkel til fellesbehaldarar/hyttebehaldarar. Pris80,- / 150,-
Diverse andre prisarBrikkerUllensvang kommune deler ut ei brikke per bueining. Hvis du treng fleire kan dei kjøpast ved å kontakte renovasjonsverksemda. Pris200,- eks mva
Diverse andre prisarBlank sekk (10 pk) Pris50 kr ( 5 kr pr stykk)
Diverse andre prisarLevering av svart sekkPris 40 kr tillegg pr sekk

5. Renovasjon – Prisar Verkstad

*1 For tunge, arbeidskrevjande køyretøy fakturerast i hht timepris
Prisar Verkstad 2022Pris per time eks mva 2021 Pris per time eks mva 2022
Prisar Verkstad 2022Intern faktureringLette køyretøyPris per time eks mva 2021 860,-Pris per time eks mva 2022860,-
Prisar Verkstad 2022Intern faktureringTunge køyretøyPris per time eks mva 2021 925,-Pris per time eks mva 2022925,-
Prisar Verkstad 2022Ekstern fatureringLette køyretøyPris per time eks mva 2021 879,-Pris per time eks mva 2022879,-
Prisar Verkstad 2022Ekstern fatureringTunge køyretøyPris per time eks mva 2021 941,-Pris per time eks mva 2022941,-
Prisar Verkstad 2022Fastprisoppdrag internt/eksterntPris per time eks mva 2021 Pris per time eks mva 2022
Prisar Verkstad 2022EU-kontrollPersonbilerPris per time eks mva 2021 585,-Pris per time eks mva 2022585,-
Prisar Verkstad 2022EU-kontrollMellomkøyretøy (3.5-7.5t)Pris per time eks mva 2021 1404,-Pris per time eks mva 20221404,-
Prisar Verkstad 2022Etterkontroll EULette køyretøyPris per time eks mva 2021 269,-Pris per time eks mva 2022269,-
Prisar Verkstad 2022Dekkskift*1Alle køyretøyPris per time eks mva 2021 350,-Pris per time eks mva 2022350,-
Prisar Verkstad 2022Intern bruk/leie av verkstadens tilsette inkl. utstyrPris per time eks mva 2021 700,-Pris per time eks mva 2022700,-