Tastatur med framheva sørsmålsteikn i blått

Planar, strategiar og styringsdokument

Her finn du dei planar, strategiar og styringsdokument som er gjeldande for Ullensvang kommune. Nokon av dei er vidareført frå Jondal kommune, Odda kommune og Ullensvang herad.