Skillelinje i badebasseng

Opningstider folkebading på Hauso

Merk: Bassenget er stengt i skuleferiane.

 • Grunna regel om 1 meter avstand, slepp me inn maks 5-6 personar i kvar garderobe samtidig. Alle skal bruka handsprit før dei går inn i garderobane.
 • Dusj grundig utan badekle og bruk såpe.
 • Det er maks 15 personer i bassenget om gongen.
 • Alle skal skriva seg inn med navn og klokkeslett før dei går i garderobane.
 • Maks opphald i garderobe/symjehall er 1 time
 • Badstova: maks 5 om gongen
 • Sjuke personar skal ikkje vera tilstades, sjølv om ein har testa negativt på koronatest. Dette må alle passa på sjølve.
 • Me har forsterka reinhald i opningstida, med fokus på håndtak, brytarar, kranar, toalettsete og benkar
 • Ingen personar slepp inn før oppsett opningstid.
 • Personar frå same husstand eller kohort (skule, barnehage) kan vera saman.
 • Klorvatn inaktiverer alt virus, men det er fortsatt viktig å halde avstand til kvarandre.
 • Hugs at du badar på eige ansvar.

Opningstider

DagTidKven
DagMåndagTid16.30 - 18.20KvenFamiliebading, foreldre m/born t.o.m. 4. klasse
DagMåndagTid18.30 - 20.00 KvenHelsebading/pensjonistar
DagOnsdag Tid17.00 - 18.15 KvenJenter/gutar 4. - 7. klasse
DagOnsdagTidkl. 18.30 - 20.30 KvenJenter/gutar 8 - 10 klasse og damer/menn

Billettpris

Symjehall / FolkebadetJondal symjehall Folkebading Hauso og KinsarvikSkare og Røldal
Symjehall / FolkebadetEnkeltbillett born over 3 år / honnør over 67 årJondal symjehall 40 krFolkebading Hauso og Kinsarvik 30 kr / 30 krSkare og Røldal50 kr / 60 kr
Symjehall / FolkebadetEnkel billett vaksen Jondal symjehall 80 kr Folkebading Hauso og Kinsarvik50 krSkare og Røldal80 kr
Symjehall / FolkebadetEnkelt billett familie Jondal symjehall 130 krFolkebading Hauso og KinsarvikSkare og Røldal
Symjehall / FolkebadetSesongkort born, elevar i vidaregåande skule og honnørJondal symjehall 300 krFolkebading Hauso og KinsarvikSkare og Røldal
Symjehall / FolkebadetSesongkort vaksenJondal symjehall 500krFolkebading Hauso og KinsarvikSkare og Røldal
Symjehall / FolkebadetSesongkort familieJondal symjehall 1 100 krFolkebading Hauso og KinsarvikSkare og Røldal
Symjehall / FolkebadetKlyppekort born/honnør/vaksneJondal symjehall Folkebading Hauso og KinsarvikSkare og Røldal450 kr / 540 kr / 720 kr