Gamalt naust i Hardangervidda nasjonalpark med snø, vatn og fjell

Søknad om motorferdsle innan Hardangervidda nasjonalpark

Søknad om motorferdsle innan Hardangervidda nasjonalpark for vintersesongen 2021, evnt. fireårsperioden 2021 – 2024.

Søknadsskjema finn du på heimesida eller i ekspedisjonane i Ullensvang- og Eidfjord kommune.

Tilsynsutvalet i Vestland har utarbeida eit løypekart som skal fylgjast, med avstikkar til endemål for turen etter kortaste strekning. Link til løypekartet finn du her

Alle som får utstedt løyve vert registrert med mobilnummer og vert gjorde oppmerksom på at dei er plikge til å sjekka om dei har motteke SMS frå Tilsynsutvalet i Vestland vedkomande stengning/alternav køyrerute før dei reiser til fjells.

Ber om at du som vedlegg til søknadsskjemaet legg kart med innteikna køyrerute du ynskjer å nytta.

Hugs at alle opplysningane må vera med, har du byggjeløyve eller leigeavtale med hyetteigar/grunneigar, skal det leggjast ved kopi av desse.

Mangelfulle søknader vert sende i retur.

Alle søknader skal sendast til:

Tilsynsutvalet i Vestland for Hardangervidda nasjonalpark

Sandvikevegen 11

5780 Kinsarvik

tilsynsutvalet.hordaland@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00 / 416 31 284

Spørsmål kan rettast til:

Anne Gerd Nysveen

Tilsynsutvalet i Vestland - for Hardangervidda nasjonalpark

tilsynsutvalet.hordaland@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

 

NB!

Søknader som gjeld utanfor nasjonalparken, skal sendast til og avgjerast i den einskilde kommune.

 

Me ber og om at dei som ikkje har returnert nytta og/eller unyatta løyver frå sommarsesongen 2020 og vintersesongen 2019/20 gjer det snarast.