Koronavirus infkesjons virus i orange fargar

Koronatiltak Opedal skule

Ved skulestart er me på gult nivå.

Sjå oversikt over grønt, gult og raudt nivå under. Me er no på gult nivå og me skal fylgja tiltaka i planen.