Elevar i klasserom som dansar. Foto: Skarv Studio

Jondal skule

Jondal skule har 126 elevar, frå 1.- 10. klasse.

Jondal skule ligg ved elva som deler sentrum i to. Skulebygninga er under total renovering, og elevar og tilsette nyttar modulbygg. Me disponerar, i tillegg til uteområdet til sjølve skulen, ein kunstgrasbane for fotball og ein aktivitetspark. Elvastien er ein fin tur som er lagt forbi skulen vår og dannar eit godt utgangspunkt for turar kring i bygda. Skulen set fysisk aktivitet høgt.

Skulen arbeider for eit inkluderande lærings- og oppvekstmiljø, og har eit godt samarbeid med barnehagen og andre aktørar. Vi er opptekne av å leggja til rette for at kvar enkelt elev skal få oppleva meistring og utvikling i samspel med andre elevar og vaksne ved skulen vår.

 

SFO:

  • Mob: 948 36 058
  • Ope kvar skuledag kl. 07.00 – 08.00 og kl. 12.45 – 16.15

Ta kontakt

Jondal skule

Vik 7

5627 Jondal

53 66 95 50

http://www.jondal.skule.no

Sarah Marie Røstbø

Rektor

sarah.marie.rostbo@ullensvang.kommune.no

951 22 615