Legetenesta

Redusert opningstider legekontora og helsestasjonen

Legetenesta og helsestasjonstenesta i Ullensvang kommune skal i desember 2020 og januar 2021 endra pasientjournal systema.

Då må kontora halde stengt nokre dagar:

Utne legekontor

 • 07. 12.20 stenger kl 13.30
 • 08.12.20 stengt heile dagen
 • 09.12.20 opnar kl 12.00

Jondal legekontor vil hjelpe deg i tida vi held stengt, tlf: 53 67 53 80

 

Lofthus legekontor

 • 09.12.20 stenger kl 13.30
 • 10.12.20 stengt heile dagen
 • 11.12.20 opnar kl 12.00

Odda legesenter vil hjelpe deg i tida vi held stengt, tlf: 53 65 45 00

 

Jondal legekontor

 • 21.12.20 stenger kl 13.30
 • 22.12.20 stengt heile dagen
 • 23.12.20 opnar kl 12.00

Utne legekontor vil hjelpe deg i tida vi held stengt, tlf: 53 67 13 40

 

Odda legesenter og Røldal legekontor

 • 11.01.21 stenger kl 13.30
 • 12.01.21 stengt heile dagen
 • 13.01.21 opnar kl 12.00 (Røldal stengt heile dagen)

Eit av dei andre kontora i kommunen vil hjelpa deg i tida vi held stengt:

 • Utne legekontor, tlf: 53 67 13 40
 • Jondal legekontor, tlf: 53 67 53 80
 • Lofthus legekontor, tlf :53 67 13 80

 

Ullensvang helsestasjon

 • 25.01.21 – 27.01.21 stengt alle dager

 

Redusert kapasitet for testing for Covid 19

13. januar 2021 vil det vera redusert kapasitet for testing for Covid 19. Denne dagen testar vi kun etter tilvising frå lege, og testinga vil skje i legevakta si “smittebrakke” utanfor Odda Sjukehus.

Personar med symptom, som er i karantene eller har påvist Covid-19 vert handtert her.

13. januar 2021 tar legevakta imot pasientar frå kl 17.00

 

Treng du akutt hjelp?

Ring medisinsk nødtelefon 113