Forslag til årsbudsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024

Ullensvang kommune har eit vesentleg omstillingsbehov i budsjett 2021 og økonomiplanperioden 2021-2024.

Målsettinga er å gjennomføra tiltak som vil gi stor økonomisk effekt i den neste 4 års-perioden for å sikra økonomisk berekraft, og på sikt skapa meir føreseieleg økonomi i framtida. For å klara dette må vi gjennom ein krevjande runde allereie i 2021, og vidare omstilling framover.