Bilete av to hus der eine huset har coronavirus på seg. Bilete.

Pressemelding, 15. oktober

Vi har hatt ein ny positiv prøve for Covid – 19. Dette er ein nærkontakt smitte. Vi har hatt dialog med vedkomande og gjort nødvendig tiltak.

Kommunen har god oversikt over situasjonen og nærkontaktar rundt.
Den smitta er i isolasjon under trygge tilhøve.

Dei andre prøvesvara vi har fått i dag er negative. Det gjenstår ein prøve der ikkje er kome svar på enno.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med koronatelefonen:

  • 941 34 126 – ope kvardagar kl. 09:00-12:00

 

 

Roald Aga Haug
Ordførar