Pressemelding: 24.03.20

Ullensvang kommune melder følgjande etter møte i KKL i dag, og med grunnlag i regjeringa sitt vedtak om vidareføring av iverksette tiltak.

Smittevern

  • Testing – 75 testar gjennomført
  • 66 negative – ingen smitte
  • Ventar svar på 9 testar
  • Ingen påvist smitte i Ullensvang kommune per 24.03.20
  • Gjennomføra opplæring for first-responderpersonell
  • Kommunen ventar på meir smittevernutstyr som er bestilt og på veg